Quantum Fysica 

Afgezien van een paar onbegrepen effecten leek het er aan het begin van de twintigste eeuw op dat er nauwelijks enige fundamentele fysica meer te doen viel. Men had het gevoel dat alles ontdekt was en dat de nog resterende puzzels ook wel snel zouden worden opgelost. Het is daarom opmerkelijk dat de geboorte van de quantumtheorie percies in het jaar 1900 valt. Dit is het jaar waarin Max Planck zijn formule voor de straling van een "zwart" lichaam presenteerde, een formule die was gebaseerd op de hypothese dat lichtenergie niet in elke willekeurige hoeveelheid voor kan komen maar in quanta verdeeld is. Spoedig daarna werd men het erover eens dat er wel degelijk allerlei essentiŽle tekortkomingen waren in de bestaande theorieŽn met name in die gevallen waar klassieke mechanica en elektromagnetisme gelijktijdig betrokken waren. De verwoede pogingen om de reeds bestaande en nieuw verkregen inzichten in een consistente theorie onder te brengen heeft uiteindelijk geleid tot de quantumtheorie.

In deze theorie zijn enkele hoofdstromingen te onderscheiden,

††††††††††† ††††††††††† quantummechanica

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† golfmechanica

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† matrixmechanica

††††††††††† ††††††††††† quantumstatistiek

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Fermi-Dirac statistiek

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Bose-Einstein statistiek

††††††††††† ††††††††††† quantumveldentheorie

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† quantumelektrodynamica

††††††††††† ††††††††††† quantumgroepentheorie

De quantumtheorie is vind onderandere toepassing voor

††††††††††† ††††††††††† deeltjesfysica

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† subatomaire deeltjes

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† kernfysica

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† atoomfysica

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† molecuulfysica en quantumchemie

††††††††††† ††††††††††† plasma-fysica

††††††††††† ††††††††††† vaste-stoffysica

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† halfgeleiderfysica

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† materiaalkunde