Electromechanica

Electromechanica is de wetenschap die zich bezighoud met krachten op elektrisch geladen deeltjes. Dit wil niet zeggen dat men per definitie alles wat met krachten op elektrisch geladen deeltjes te maken heeft tot het vakgebied van de elektromechanica rekent. Omdat als men dit wel zou doen dan zouden botsende lichamen, (elektronen) weerstand in metalen etc ook in dit vakgebied vallen. Echter mijn persoonlijke mening is dat ieder wisselwerking tussen elektromagnetisme en mechanica onder elektromechanica valt mits de Maxwell vergelijkingen voldoen. Dit is het geval als we niet op quantummechanische schaal werken. Volgens dit uitgangspunt vallen ook het Hall-effect ....Gassen, MHD, Magneto-Hydro-Dynamische energie-omzetting.....Vloeistoffen, lineaire inductiemotorpomp voor vloestoffen of vloeibare metalen....onder de elektromechanica.

De klassiek elektromechanica, als we werken met ladingen welke zich niet op zeer grote afstand van elkaar bevinden en hun snelheden niet al te groot zijn tenopzicht van een stilstaande waarnemer in niet-relativistische zin, is nogal een bijna imperische theorie. Pas een goed inzicht in de werking van de elektromechanica wordt verkregen via de relativiteitstheorie.

Experimenteel heeft Coulomb als waarnemer van twee quasi-puntladingen welke beide tenopzichte van hem (in vacuÜm) stilstonden vastgelegd dat de een lading een kracht kracht op de andere lading uitoefende. Ook de grootte van deze kracht had hij nauwkeurig in een mathematische vergelijking geponeerd.

Als twee quasi-puntladingen tenopzichte van de waarnemer (eventueel versneld) bewegen moeten er correcties worden toegepast.

De belangrijkste toepassing van de elektromechanica is momenteel de elektrische machine. De behandeling van de elektrische machines of (elektromechanische) omzetters behoort tot het vak gebied der elektrotechniek.

 

Krachten van elektromagnetische oorsprong

    Stilstaande ladingen (Coulomb-term)

    Bewegende ladingen

        Faraday/Lenz-term

        Lorentz-term

    Krachten op materie

        Polarisatie

        Magnetisatie

 

Literatuur

[1] The Feyman lectures on physics

    R.P. Feynman, R.B. Leighton en M. Sands

    Addison-Wesley, Reading, Massachusetts

 

[2] Elektromagnetic Field Theory

    R.D. Stuart

    Addison-Wesley Publishing Comp., Inc. Massachusetts

 

[3] Ubersicht Über die theoretische elektrotechnik

    A. von Weiss

    C,F, Winter'sche Verlagshandlung, Prien

 

[4] EinfÜhrung in die klassische Elektrodynamik

    J. Fischer

    Springer Verlag, Berlin 1936