Elektromagnetisme

                    (ELEKTRICITEIT & MAGNETISME)

De bestudering van de elektriciteit was, na de mechanica van Newton, de volgende stap in de natuurkunde. Het bleek al vrij snel dat elektriciteit en magnetisme nauw met elkaar samenhangen en dat ze een continu geheel vormde. De verbanden lading, stroom, elektrische veldsterkte en magnetische veldsterkte kunnen we overzichtelijk vastleggen in de zogenaamde elektromagnetische driehoek. Deze verbanden werden ontdekt door wetenschappers als Charles Augustin de Coulomb (1785), Andrť Marie AmpŤre (1823), Georg Ohm (1826), Carl Friedrich GauŖ (1830), Michael Faraday (1832) en Hall (1879). De Schotse geleerde James Clerk Maxwell (1864/1871/1881?) combineerde deze ideeŽn van elektriciteit en magnetisme tot een consistent geheel en voegde zelf het ontbrekende stukje toe. Dit leidde tot de Maxwellvergelijkingen, een stelsel van vier onafhankelijke integraalvergelijkingen waarmee het hele elektromagnetische veld mee te beschrijven viel. De theorie over het elektromagnetische veld en de klassieke mechanica zijn de enige twee complete theorieŽn dezerdage. Er is ook nog een theorie welke de elektromagnetisme koppeld met klassieke mechanica dit is de elektromechanica.

De elektriciteit bleek de vruchtbaarste expeditie van allemaal te zijn, hij leide naar de ontdekking van de relativiteitstheorie (Albert Einstein 1905) en de quantumfysica (Max Panck 1900, Niels Bohr 1913) en stak daarmee de klassieke mechanica van Newton regelrecht naar de kroon.††††††††††††††


Indeling van de leerstof van elektromagnetisme††††††††††††††††††††

Statisische elektromagnetische processen

†††† Elektrostatica

†††† Magnetostatica

Dynamische elektromagnetische processen

†††† Inductie

†††† Electromagnetic Compatibility (EMC)

Elektromechanica

†††† Elektromagnetische golfvoortplanting

††††††††† Vrije golfvoorplanting

†††††††††††††† Vacuumpropogatie

†††††††††††††† Ionosfeerpropagatie

†††††††††††††† Troposfeerpropagatie

†††††††††††††† Oppervlakte propagatie

††††††††† Golven op discontinuÔteitsranden

†††††††††††††† Scheidingsvlakken

†††††††††††††† Praktisch randwaardeproblemen

†††††††††††††† Geleide golfvoortplanting

†††††††††††††† Elektromagnetische antennes