EMC

                      Electromagnetic Compatibility

Elektriciteit en magnetisme zijn voordurend met elkaar in wisselwerking. Het woord compatibility wat in het woordenboek wordt omschreven als "capable of existing together in harmony" slaat de spijker op zijn kop. Een goede Nederlandse vertaling voor dit woord is niet eenvoudig.

Elektromagnetische golven planten zich zowel in vacu‹m als in diŽlectrica voort. De tangentiŽle component van een elektrische veld veroorzaakt een elektrische stroom in een geleider. Elektrische stromen veroorzaken op hun beurt weer magnetische velden. Als we een elektrische schakeling bouwen kunnen elektromagnetische golven stromen in die schakeling opwekken welke de werking van die schakeling verstoren (EMI). Dit elektromagnetische veld wordt opgewekt door tijdsafhankelijke opgedrukte stromen van binnen of van buiten de schakeling (EME).

Het vakgebied Electromagnetic Compatibility (EMC) houdt zich bezig met het beschrijven, voorkomen en verhelpen van ongewenste beÔnvloedingen van elektromagnetische storingen op elektrische en elektronische apparatuur. We kunnen binnen dit vakgebied een onderscheidt maken tussen:

†††† EME elektromagnetic emmision

†††† EMS elektromagnetic susceptibility

†††† EMI elektromagnetic interference

Verder kunnen we we een bijzonder geval omschrijven van EMI dit is RFI radio frequency interference

 

Het vakgebied van EMC

Kritische beschouwing van modelen

†††† Maxwell versus netwerktheorie (velden of circuits)

†††† Dimensies van modelen

†††† Lineairiteit of niet-lineairiteit

Repareren van zwakke schakels

EMC marge

Balans van theorie en praktijk

 

Storingsbronnen

††† Radiozenders

††† Lichtdimmers

††† Motoren en Generatoren

††† Bobines van verbrandingsmotoren

††† Schrikdraad

††† Onweer

††† Kosmische straling

Overdrachtswegen

††† Atmosfeer

††† Troposfeer

††† Metalieke geleiders

††† Lange leidingen

"Slachtoffers"†††† Radio-ontvangers

††† Televisieapparaten

††† Computers

Bescherming

††† Betere Layout

††† Afscherming

††† Aarding

Pulsvormige storingen

Test- en analysemethoden

 

Verhelpen van storingen

††† Herhalen van boodschappen

††† Verhogen van de signaalsterkte

††† Boodschappen met meer redundantie

††† Beperken van de bandbreedte

††† Afscherming

 

Inkoppelen van storingen en EMC-maatregelen

†† Spleten en gaten

†† Reductie van storingen

†† ReŽle kabels

†† Het differential mode (dm) circuit

†† Af- en aansluiten van kabels

†† Test en meetmethodes

 

EMI-eigenschappen van passieve componenten

†† Geleiders

††††† Inwendige impedantie

††††† Uitwendige impedantie

†† Condensatoren

††††† Vervangingsschema van een praktische condensator

††††† Ontstoorcondensatoren

†† Spoelen

††††† Vervangingsschema van een praktische spoel

††††† Spoelen met kernmateriaal

†† Transformatoren

 

Afscherming

†† Afscherming door mantels van coaxiale kabels

†† Afscherming door apparaatkasten

 

Niet sinusvormige storingen

†† Intense eenmalige storingen

††††† Electrostatic discharge ESD

††††† Elecromagnetic pulse††† EMP

†††††††† Nuclear elecromagnetic pulse NEMP

†††††††† Lightning elecromagnetic pulse LEMP

†††††††† System generated puls SGEMP

 

Ontstoor-bouwelementen

 

Bescherming van elektronische apparatuur

††† Beschemd gebied ter grootte van een apparaatkast

††† Een EMC-kast rond ťťn of meer apparaten

††† Bescherming van een omvangrijker elektronische systeem

††† Bescherming tegen vermomde stoorsignalen

††† Enkele praktijk voorbeelden

Begrenzers

Galvanische scheiding