Electrodynamica

          (Dynamische Electromagnetische Processen)

Met de dynamica beschrijven we ook de wisselwerkingen tussen het magnetische en het elektrische veld. Er treed een wisselwerking op als het elektrische of/en magnetische veld veranderd. De theorie der dynamica gaat over in de theory der statica als we zowel het elektrische als het magnetische veld constant houden. De beide velden oefenen in die situatie geen kracht meer op elkaar uit.

Integraalwetten van Maxwell

Classificatie van dynamische elektromagnetische processen

   Inductie

      Magnetische inductie (Faraday)

      Wederkerige inductie

      Zelfinductie         (Henry)

   Elektrodynamica

   Elektromagnetic Compatibility (EMC)

   Elektromagnetische golfvoortplanting (veldentheorie)

      Afleiding van de differentiaalwetten van Maxwell   

      Geldigheid van de veldentheorie

      Veldvergelijkingen of differentiaalwetten van Maxwell

      Geldigheid van de differentiaalwetten

      Afgeleide veldvergelijkingen

      Materievelden, (constitutieve betrekkingen)

Literatuur

[1] Fields and Waves in communication Electronics

    S. Ramo, J.R Whinnery and Th. Duzer

    Wiley, New York 1953, 1984

 

[2] Engineering Electromagnetic Fields and Waves

    C.T.A. Johnk

    Wiley, New York 1975

 

[3] Fields and Wave Electromagnetics

    D.K. Cheng

    Addison-Wesley, New York 1983

 

[4] Time-harmonic Electromagnetic Fields

    R.F. Harrington

    McGraw-Hill Book Compoany, Inc., New York 1961